YourSite.com - Your slogan here
Rodinný dětský domov SLUNÍČKO o.p.s.  
 
Úvod
O nás
Rodinný domov
Dům na půl cesty
Veřejná sbírka
Pomohli nám
Fotogalerie
Kontakty
Výroční zprávy
Projekty EU

Nové projekty
Akce
Napsali o nás
 

Náhradní  rodina opuštěným dětem 

Cílem našeho projektu je vytvořit pěstounské zařízení, domov pro děti, kterým selhala jejich vlastní rodina, o které nejsou schopni nebo ochotni se starat jejich vlastní rodiče nebo jiní příbuzní. Do našeho domova budou přijímány děti bez etnického rozlišení, i děti se zdravotním handicapem a i sourozenecké skupiny, což umožní nezpřetrhání sourozeneckých vazeb. V domově budou pečovat o děti náhradní rodiče – pěstouni, máma a táta. Pro zajištění potřeb dětí počítáme s využitím studentů – dobrovolníků, kteří budou rodičům s dětmi pomáhat, např. se zajištěním volnočasových aktivit, s přípravou do školy.

Cílem je vytvořit pro děti rodinné prostředí, funkční rodinu se všemi rodinnými vztahy, které k rodině patří – sourozenci, babičky a dědové, tetičky a strýčkové, rodinní přátelé. Pokud dáme dětem šanci vyrůstat v rodině, osvojí si rodinné chování a mají tak v dospělosti větší šanci založit si svoji vlastní rodinu, vytvořit si svůj  domov.

Chceme těmto dětem dát základy rodinného soužití, naučit je vztahům v rodině, odpovědnosti za chod domácnosti a zapojit je do každodenního chodu rodiny. Chceme děti naučit samostatnosti a odpovědnosti za své činy.Chceme pro děti vytvořit takové zázemí, aby mohly v domově zůstat i po dovršení zletilosti, a to tak dlouho, až budou připraveny na své budoucí povolání a poté tak dlouho, až budou samostatní a plně připravení na svůj samostatný život.  

Potřebnost projektu
V naší společnosti existuje mnoho skupin občanů, kteří potřebují pomoc těch druhých. Mezi ně patří i opuštěné děti , děti bez vlastní funkční rodiny, bez rodinného zázemí. Tyto děti potřebují mít svoji novou rodinu, novou mámu a tátu, nový domov, rodinné zázemí, které je velmi důležité pro jejich zdravý vývoj.

V jihočeském kraji je 10 dětských domovů, v celé ČR je jich 134. Počty dětí v nich umístěných jsou vysoké. Jen Kraj jihočeský má v domovech umístěno okolo 400 dětí. A toto by se mělo změnit. Takové umístění dítěte do neosobního prostředí znamená pro každé z nich velké psychické trauma, zvláště pro ty nejmenší. U nich dochází k tzv. psychické deprivaci, která zpomalí jejich vývoj a může pro ně znamenat i psychické problémy na celý život.

Vytvořením pěstounského zařízení bychom alespoň  několika dětem dali šanci vyrůstat v rodině. 

Fotky domova najdete zde.

 

Webmaster František Fazekas www.fazekas.ic.cz