YourSite.com - Your slogan here
Rodinný dětský domov SLUNÍČKO o.p.s.  
 
Úvod
O nás
Rodinný domov
Dům na půl cesty
Veřejná sbírka
Pomohli nám
Fotogalerie
Kontakty
Výroční zprávy
Projekty EU

Nové projekty
Akce
Napsali o nás
 


 

Učíme se
pro život

 

vzdělávací projekty pro děti z pěstounských rodin

Už vím, jak na počítač – cyklus počítačových kurzů pro děti od 12 -15  let a mládež od 16– 19 let. Děti a mládež by se naučily pracovat na počítači, pracovat  s programy WORD, EXCEL, POWER POINT a s internetem,  získali by certifikát o absolvování kurzu, a ti nejlepší by získali i certifikát ECDL START nebo i ECDL.,

 

 Už se umím domluvit – výměnné pobyty pro děti od 12 -15  let a mládež od 16– 19 let. Děti a mládež by si tak mohly rozšířit a upevnit své jazykové znalosti, poznat jimou kulturu a zvyky, navázat nová přátelství.

 

Cílem těchto našich dlouhodobých projektů je podpořit a zvýšit počítačovou a jazykovou gramotnost  této skupiny dětí a mládeže, zbourat tím hranice a bariéry a připravit je dobře na svůj samostatný život a na snažší vstup na trh práce. Vždyť musíme mít na paměti, že naše děti budou moci žít a pracovat kdekoliv v Evropě. Dejme jim tu šabci! 

Naše o.p.s. Rodinný dětský domov Sluníčko provozujeme Dům pro mladé, chráněné bydlení pro mladé lidi  ve věku 18-26 let, kteří po dovršení zletilosti nebo ukončení vzdělávání odešli z DD  nebo pěstounské rodiny, a realizujeme vzdělávací projekty pro děti a mládež z DD (projekt Už vím, jak na to, realizován v roce 2006 a 2007, hrazený z ESF a ze státního rozpočtu ČR) a i pěstounských rodin (naše nové projekty Už vím, jak na počítač a Už se umím domluvit, které bychom rádi realizovali v dalších letech).

Finanční prostředky budou shromažďovány na bankovním účtě, z kterých budou hrazeny kurzy, jízdné a kapesné na výměnný pobyt a strava zahraničního účastníka.

 

Rodinný dětský domov Sluníčko o.p.s.

ing. Ivana Stránská, ředitelka

tel.: 388328014, 732934481

e-mail: I.Stranska@seznam.cz

Webmaster František Fazekas www.fazekas.ic.cz